Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych po raz kolejny we Wrocławiu !!!

Już 8 października po raz kolejny Wrocław będzie gościć najsilniejszych mundurowych w Polsce. Po sukcesie tej imprezy w poprzednich latach i w tym roku zapowiada się impreza jakiej w stolicy dolnego śląska nie było.  Po raz pierwszy w historii Mistrzostwa Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi  Leżąc RAW będą rozgrywane pod patronatem największej zawodowej federacji WPC ( World Powerlifting Congress )

To wielki krok na przód i naprawdę mocne podniesienie rangi tej imprezy która i tak cieszyła się dużą popularnością wśród mundurowych sportowców.

Zawody odbędą się na hali sportowej 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia przy ulicy Saperów 11 we Wrocławiu. Patrząc na zaangażowanie organizatorów może być to jedna z najlepszych imprez jaką do tej pory mieliśmy  na Dolnym Śląsku.

 

Poniżej przedstawiamy program zawodów :

 

7.10.2016   – 17.00-19.00   Zgłoszenie zawodników i waga

8.10.2016  – 8.00-9.00     Zgłoszenie zawodników i waga

8.10.2016  – 8.00 -8.15 waga kobiet

8.10.2016 – 8.15 – 9.00  Waga mężczyzn

8.10.2016  –  9.30 –  9.50 Odprawa techniczna kierowników ekip

8.10.2016 –  10.00   Uroczyste otwarcie zawodów

8.10.2016  – 10.10  Start zawodniczek i zawodników

 

Sposób rywalizacji :

 

Kobiety – kategoria Open wg formuły GLOSBERENNERA

Mężczyźni – kategoria Open wg formuły  GLOSBERENNERA

Juniorzy do 23 lat – kategoria Open wg formuły  GLOSBERENNERA

Seniorzy kategorie wagowe : 67,5kg, 75kg, 82,5kg, 90kg, 100kg, 110kg, 125kg, 140kg, +140kg

 

REGULAMIN

I. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej jako formy zdrowego stylu życia
i spędzania czasu wolnego;
2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskania sztangi leżąc;
3. Integracja środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną;
4. Promocja instytucji związanych ze służbą mundurową.
5. Prowadzenie działalności promocyjnej Wojska Polskiego oraz Garnizonu Wrocław.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
1. 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia;
2. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych;
3. Sekcja Podnoszenia Ciężarów WKS ,,ŚLĄSK’’ Wrocław;
4. World Powerlifting Congress Polska;

III. WSPÓŁORGANIZATOR ZAWODÓW
1. Sekcja Podnoszenia Ciężarów WKS ,,ŚLĄSK’’ Wrocław;
2. METRO-FLEX Wrocław.

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
• Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi leżąc odbędą się w dniu 08.10.2016r.
• Wrocław ul. Saperów 11 – hala sportowa 3 batalion dowodzenia

V. WARUNKI UCZESTNICTWO

1. W zawodach mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze służb mundurowych:
Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, BOR, Służba Więzienna, Służba Ochrony Kolei.
2. Emeryci mundurowi w/w służb.
3. Zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument stwierdzający przynależność do jednej z w/w formacji.
4. KIEROWNIK ZESPOŁU PODCZAS ODPRAWY TECHNICZNEJ I ZAWODÓW – MUNDUR POLOWY.
5. Organizator nie wystawia potwierdzenia za wpłatę wpisowego
6. Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach .W przypadku braku badań zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach.
7. Uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości 50 zł.
8. ZESPÓŁ MUSI POSIADAĆ JEDNOLITY DRES SPORTOWY, A ZAWODNIK W TRAKCIE BOJU- WYCISKANIA – TRYKOT I KOSZULKĘ Z KRÓTKIM RĘKAWKIEM LUB OSTATNI ROK NA ZAWODACH TEJ RANGI – OBCISŁE SPODENKI Z LYCRY I KOSZULKĘ Z KRÓTKIM RĘKAWKIEM.
9. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie – organizator nie zapewnia.
10. ZAWODNICY KTÓRZY ZGŁOSZĄ SIĘ PO TERMINIE 20.09.2016 ROK NIE OTRZYMAJĄ KOSZULEK OKOLICZNOŚCIOWYCH – PROSZĘ PODAWAĆ ROZMIAR NA FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.
11. Sposób oceniania boju będzie następujący:
Zawody będą przeprowadzone według zasad federacji WORLD POWERLIFTING CONGRESS. Zawodnik rozpoczyna bój samodzielnie i bez komendy, kładzie sztangę na klatce piersiowej i czeka na komendę START od sędziego głównego, po komendzie wyciska sztangę do zablokowanych łokci i czeka na komendę STOJAK. Po komendzie STOJAK może odłożyć sztangę na stojaki.
Pośladki, łopatki i muszą mieć stały kontakt z ławeczką, można odrywać głowę. stopy muszą mieć stały kontakt z podłożem (można odrywać pięty, krawędziować ).
UWAGA !!! Niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania. Dozwolone są ściągacze na nadgarstki oraz pasy kulturystyczne skórzane oraz trójbojowe ( Pas nie może mieć gąbki od wewnątrz ).

VIII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich wydanych przez uprawnionego lekarza sportowego.
2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń organizacyjnych związanych z przebywaniem na terenie hala sportowa 3 batalion dowodzenia Wrocław ul. Saperów 11.
3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów sportowych hala sportowa 3 batalion dowodzenia Wrocław ul. Saperów 11.
Regulaminy eksponowane są w miejscach widocznych przy wejściu na każdy obiekt.
5. Wszelkie urazy, kontuzje oraz przypadki złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać lekarzowi.
6. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa dotyczące rywalizacji przedstawi sędzia główny zawodów w trakcie odprawy technicznej z kierownikami zespołów oraz w trakcie spotkania z zawodnikami.

• Komisję sędziowską powołuje organizator w składzie 3 osób.

VI. PROGRAM ZAWODÓW

• 07.10.2016 r. – { piątek } ;
• zgłoszenie zawodników i waga godz. 17:00 – 19.00 ;
• 08.10.2016 r. – { sobota } ;
• zgłoszenie zawodników i waga godz. 8:00 – 9.00 ;
• waga kobiety godz. 8:00 – 8.15;
• waga mężczyźni godz. 8.15 – 9.00;
• odprawa techniczna z kierownikami zespołów godz. 9.30 – 9.50;
• uroczyste otwarcie zawodów godz. 10.00;
• start zawodniczek i zawodników godz. 10.10.

VII. SPOSÓB RYWALIZACJI

1. Kobiety: w kat. Open według formuły Glosbrennera ;
2. Mężczyźni: w kat. Open według formuły Glosbrennera;
3. Seniorzy w kat. wagowych: 67,5 kg; 75 kg; 82,5 kg; 90 kg; 100kg; 110 kg; 125 kg; 140 kg; +140 kg
4. Weterani pow. 40 lat w kat. Open według formuły Glosbrennera;
5. Klasyfikacja drużynowa – punktuje 8 najlepszych zawodników z danej drużyny.
6. Punkty do klasyfikacji drużyny obliczane są według następującego klucza; I-12 pkt, II-9 pkt, III- 8 pkt, IV-7 pkt, V-6 pkt, itd. Miejsce X otrzymuje 1 pkt. W przypadku gdy w kategorii jest dwóch zawodników z tego samego zespołu to punktuje tylko ten, który jest sklasyfikowany wyżej.

VIII. NAGRODY:

1. Trzy pierwsze miejsca według formuły Glosbrennera w grupie kobiet nagrodzone zostaną medalem ,dyplomem i nagrodą rzeczową.
2. Trzy pierwsze miejsca według formuły Glosbrennera w grupie mężczyzn nagrodzone zostaną medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
3. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej wśród seniorów nagrodzone zostaną medalem i dyplomem, możliwe nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
4. Trzy pierwsze miejsca według formuły Glosbrennera w grupie weteranów nagrodzone zostaną medalem i dyplomem, możliwe nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
5. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej zostaną nagrodzone pucharem i dyplomem.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator;
• dokładny program zawodów ustalony będzie na odprawie technicznej;
• prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora;
• wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

X. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia reprezentacji przesłać do dnia 20.09.2016 r.
Zgłoszenia należy wysyłać, przestrzegając wyżej wymieniony termin, w wersji elektronicznej (skan podpisany i z pieczęcią) na adres: mundurowe.wroclaw@o2.pl oraz w wersji papierowej do Kierownika sekretariatu przed ważeniem zawodników- zespołu.

XI. KONTAKTY

• chor. Mariusz JĘDRA 261 652 415
• st. sierż. Artur MICHALKIEWICZ 603 631 173
• sierż. Krzysztof CHOWANIAK 796 113 787

 

ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA !!!!!!!