XII OGÓLNOPOLSKIE INTEGRACYJNE ZAWODY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC Żywiec 20 -21 marzec 2015

Regulamin zawodów

 

 1. Cel
 2. Popularyzacja dyscypliny olimpijskiej jaką jest wyciskanie sztangi leżąc.
 3. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w środowisku sportowym.
 4. Bicie rekordów kraju, klubowych i własnych rekordów życiowych zawodników.
 5. Promocja regionu żywiecczyzny.
 6. Zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

 

 1. II. Organizator

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

 

III.      Termin i miejsce

Zawody odbędą się w dniu 21 marca 2015 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

 

Przyjazd zawodników w dniu 20 marca 2015 r.

 

 1. Przyjazd zawodników od 0020:00
 1. Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania
  w godz. 00 – 20.15
 2. Ważenie zawodników nie korzystających z noclegu może być przeprowadzone
  w dniu zawodów na dwie godziny przed startem.
 3. Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania
  o godz. 20:15 w Sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
 4. Uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania o godz. 21:00

 

Zakwaterowanie:

Internat Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

 

 1. IV. Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 

 1. Ukończenie 14-go roku życia w dniu zawodów.
 2. Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
 3. Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne
  z brakiem przeciwwskazań do udziału w/w zawodach.
 5. W razie dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawnych.

 

 1. Zasady rywalizacji

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami International Paralympic Committee, PZSN “Start” Warszawa w kategoriach wagowych ustalonych przez Organizatora. Obowiązują dwie komendy start, stojak z wyraźnym zatrzymaniem na klatce.

 

 1. Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach

 • Kobiety rywalizują w kategorii open według punktacji Wilks’a
 • mężczyźni rywalizują w kategoriach wagowych:

niepełnosprawni, pełnosprawni:  I grupa :do 49 kg,  do 54 kg, do 59 kg,  do 65 kg, do 72 kg, niepełnosprawni, pełnosprawni:  II grupa: do 80 kg, do 88 kg, do 97 kg, do 107 kg,  + 107 kg. O zwycięstwie w każdej kategorii wagowej mężczyzn decyduje wynik w kg a w grupach kategorii wagowych I i II wynik według punktacji Wilks’a

 

VII.    Nagrody

 

 1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne, medal, dyplom dla:
 • zawodniczek pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca

w kat. ogólnej

 • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca
  w I grupie wagowej
 • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca
  w II grupie wagowej
 • najlepszego juniora
 • najlepszego zawodnika zawodów
 • najlepszej zawodniczki zawodów
 • najlepszego zawodnika Stowarzyszenie Integracyjnego Eurobeskidy
 1. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.

Kwota przewidziana na nagrody pieniężne i rzeczowe to 5 000 zł. ( pięć tysięcy złotych )

 

VIII.   Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić i wysłać na adres Organizatora bądź przesłać faksem lub e-mailem do 6 marca 2015 roku na adres:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

 1. Królowej Jadwigi 6 34 -325 Łodygowice.

tel/fax 033 862 31 97      e-mail – stowarzyszenie@eurobeskidy.org.pl

O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.

Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań
do udziału w zawodach.

 

 1. IX. Program zawodów

 Sobota  21.03.2015 r.

10.00  – uroczyste otwarcie

10:15  – start pierwszej grupy

16:30  – dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów

 

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

 

 1. X. Zasady finansowania.

Koszty podróży pokrywają uczestnicy zawodów.

Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.

Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

 

XI. Informacje

Komisję odwoławczą stanowią:

 • przedstawiciel Organizatora
 • Sędzia Główny zawodów
 • Lekarz

 

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stronie www.lodygowice.org.pl

 

XII.    Postanowienia końcowe

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
 • Sędzia Główny Zawodów
 • Lekarz
 • Kierownicy ekip
 1. Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy.
 2. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.

Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Zgłoszenia należy składać na adres Organizatora, faxem lub e-mailem – do dnia 6 marca 2015 r. Dane adresowe w regulaminie.

Link do pobrania regulaminu z blankietem zgłoszeniowym: Regulamin ciężary 2015