ZAPISY ONLINE! MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI RAW W WYCISKANIU LEŻĄC FEDERACJI WPA

Zapraszamy do zgłaszania się na zawody!

Zapisz się na MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI RAW W WYCISKANIU LEŻĄC
wg FEDERACJI WPA ONLINE!

Imię i nazwisko

Klub/Państwo

Adres

Adres email

Data urodzenia

Wiek

Kategoria wagowa

Kategoria wiekowa

Opłata startowa: Benchpress: mężczyźni - 100zł | kobiety - 50zł

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 grudnia 2014r.

WPŁATY: płatność na miejscu podczas ważenia


Zwolnienie z odpowiedzialności:
Uczestnicząc w zawodach akceptuję warunki regulaminu, rozumiem że jestem prawnie zobowiązany przestrzegać warunków
regulaminu. Zrzekamy zwolnienie od odpowiedzialności promotora i cały personel wszystkich urzędników, sędziów,
Spotter/Loaders i inne osoby lub firmy biorące udział w tym konkursie od wszelkich zobowiązań, które mogą wyniknąć z tego
konkursu. Rozumiem wszystkie powyższe informacje dotyczące przyjęcia mojego wpisu w tym konkursie. Poprzez podpisanie
tego dokumentu, stwierdzam, że wszystkie informacje na temat formy zawodów są poprawne i zrozumiałe.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Animus-X & Tour (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz.926 z późniejszymi zmianami).


Dla uczestników zawodów 5% zniżki!