Zawody w Wyciskaniu Sztangi leżąc Lewin Brzeski – 07.06.2015r.

Zawody odbędą się dnia 7 czerwca 2015r. w hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Zamkowej 3 w Lewinie Brzeskim (woj. opolskie)

Ważenie zawodników rozpocznie się od godziny 9:00
Start pierwszej kategorii rozpocznie się o godzinie 11:30

Plan minutowy zostanie przedstawiony 31.05.2015r.

I. Cel imprezy.

Celem zawodów jest popularyzacja uprawiania sportu w regionie oraz wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

II. Zasady.

Każdy zawodnik ma do dyspozycji trzy próby. Jako wynik końcowy liczy się największy wyciśnięty ciężar, a klasyfikacja końcowa zostanie przeprowadzona na podstawie punktów Wilks’a.

Po przygotowaniu sztangi przez obsługę, sędzia daje komendę „gotowa”, od tego momentu wywołany wcześniej zawodnik ma 60 sekund na rozpoczęcie (zdjęcie sztangi ze stojaków) podejścia. W przypadku przekroczenia tego czasu podejście zostaje automatycznie niezaliczone.

Zasady wykonania podejścia:

1. Zawodnik sam lub z pomocą ściąga sztangę ze stojaków.
2. Sędzia daje komendę „start”.
3. Zawodnik opuszcza sztangę aż do momentu zetknięcia jej z klatką piersiową i od razu wyciska do góry.
4. Sędzia daje komendę „stojak”.
5. Zawodnik z pomocą asekurujących odkłada sztangę na stojaki.

Powody niezaliczenia boju:

1. Niewyciśnięcie ciężaru.
2. Oderwanie pośladków od ławki w trakcie wykonywania boju.
3. Oderwanie całej stopy od ziemi.
4. Niezastosowanie się do komend.
5. Umyślny kontakt sztangi ze stojakami, który ułatwi wyciśnięcie sztangi trakcie wykonywania podejścia.
6. Brak dotknięcia klatki piersiowej sztangą.

Po wykonaniu podejścia zawodnik zgłasza kolejny ciężar sędziemu sekretarzowi.

Zawodnikowi wolno jest zmienić jeden raz wysokość pierwszego podejścia. Zmiana ciężaru może być dokonana w górę lub w dół w porównaniu z pierwotnie zgłoszonym ciężarem na trzy minuty przed rozpoczęciem startu. Drugich podejść nie zmienny, W trzecim można dwukrotnie zmienić zgłoszony ciężar.

Zawody będą rozgrywane w następujących kategoriach wiekowych:

a) Kobiety
1. Juniorka do 20 lat (roczniki 95 włącznie i młodsze)
2. Seniorka (roczniki 94 włącznie i starsze)

b) Mężczyźni
3. Junior do lat 18 (roczniki 97 włącznie i młodsze)
4. Junior do lat 23 (roczniki 92 włącznie i młodsze)
5. Senior (roczniki 76 włącznie do 91 włącznie)
6. Weteran (roczniki 75 włącznie i starsze)

W zależności od liczby zgłoszonych zawodników zostaną wydzielone kategorie wagowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedziałów oraz liczby kategorii. Ostateczna liczba kategorii zostanie przedstawiona najpóźniej dnia 31.05.2015r.

III. Strój startowy.

Wymagana jest koszulka odsłaniająca stawy łokciowe oraz krótkie spodenki (opcjonalnie przylegające do ciała). Każdy zawodnik bezwzględnie musi posiadać obuwie sportowe z czystą podeszwą.

Dozwolone jest używanie taśm i ściągaczy na nadgarstki oraz pasów lędźwiowych.

Niedozwolone jest korzystanie ze specjalistycznych koszulek do wyciskania, ściągaczy na stawy łokciowe oraz rękawiczek.

IV. Informacje dodatkowe.

Podczas ważenia każdy zawodnik zobowiązany będzie przedstawić aktualne badania lekarskie zezwalające mu na startowanie w zawodach siłowych, bądź podpisać oświadczenie o zdolności do uczestniczenia w zawodach. Zawodnicy niepełnoletni muszą stawić się na ważeniu z osobą za nich odpowiedzialną, bądź przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach. Nad przebiegiem zawodów będzie czuwał ratownik medyczny.

W celu ustalenia wieku zawodnika wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz datą urodzenia.

Opłata startowa w wysokości 30zł pobierana będzie podczas ważenia.

Zawodnicy, którzy zgłosili swój udział do dnia 17.05.2015r. otrzymują rabat w wysokości 20zł

Zawodnicy, którzy zgłosili swój udział do dnia 24.05.2015r. otrzymują rabat w wysokości 15zł.

Listę tych zawodników posiada organizator.

Zgłoszeń dokonujemy drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres mailowy:

imperiumsily@gmail.com

wg poniższego schematu:

1. Imię i nazwisko
2. Rok urodzenia
3. Orientacyjna waga ciała

Osoby, które wyślą zgłoszenie do dnia 24.05.2015r. poniosą opłatę startową w wysokości jedynie 15zł (w późniejszym terminie 30zł).

Liczba miejsc startowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.11143233_1471333909824082_7848200965851849542_n

Więcej informacji na stronie wydarzenia na facebook  https://www.facebook.com/events/1413914512263484/1423858371269098/